top of page
מזוזה בעבודת יד. עשויה מחימר אפור וגלזורה לבנה. גובה 21 ס"מ רוחב 4 ס"מ . מתאימה לקלף עד 15 ס"מ.*יתכנו סטיות בצבעים ובמידות כייון שהכלים נעשים בעבודת יד

מזוזה - והריקותי