top of page
עיגול כמו רקפות.jpeg
ארץ ישראל.jpeg
מזוזה ויחד לבבנו לאהבה.jpeg

בתפילה לשמירה על חיילנו בגוף ובנפש
להחזרת השבויים
ולכוחות לכל הקהילות המפונות מבתיהם
ולכל עם ישראל 

Label.png
1649183343081.jpeg
נוף עמק.jpeg
צלוחית  מסולסלת אהבה.jpg

כל הזכויות שמורות ליסכה הכהן הטב. צילום: הדר הטב. ציורים: טל אורות הכהן בואניש

bottom of page